×
Home
 
INFO
 
Cum plătesc

Cum plătesc


ury.ro va pune la dispozitie 3 modalitati de plata:

 

Plata prin card

Plata prin card - implementata prin Netopia operator cu cel mare grad de siguranta al tranzactiilor.

 

Ordin de plata

Ordin de plata in baza proformei primite pe email. Plata se face in contul RO40INGB0000999905267873 ING Brasov RON RO46TREZ1375069XXX001845 Trezoreria Codlea RON .

 

Ramburs la primirea coletului sau cu cardul la easybox

Taxa de ramburs este de 0 lei.


Aceasta modalitate de plata permite achitarea comenzii in momentul livrarii.

Rambursul este taxa financiara perceputa de curier pentru efectuarea acestui serviciu.

Eliberarea chitantei se face de catre firma de curierat.

Pentru persoanele juridice limita de plata este de 5.000 RON numerar pe zi.

Pentru persoanele fizice limita de plata este de 10.000 RON numerar pe zi.

 

Taxarea inversa
Conform art. 331 din Legea 227/2015:

(1) Prin excepţie de la prevederile art. 307 alin. (1), in cazul operaţiunilor taxabile, persoana obligată la plata taxei este beneficiarul pentru operaţiunile prevăzute la alin. (2). Condiţia obligatorie pentru aplicarea taxării inverse este ca atat furnizorul, cat şi beneficiarul să fie inregistraţi in scopuri de TVA conform art. 316.
(2) Operaţiunile pentru care se aplică taxarea inversă sunt:
i) furnizările de telefoane mobile, şi anume dispozitive fabricate sau adaptate pentru utilizarea in conexiune cu o reţea autorizată şi care funcţionează pe anumite frecvenţe, fie că au sau nu vreo altă utilizare;
k) furnizările de console de jocuri, tablete PC şi laptopuri.
(3) Pe facturile emise pentru livrările de bunuri/prestările de servicii prevăzute la alin. (2) furnizorii/prestatorii nu vor inscrie taxa colectată aferentă. Beneficiarii vor determina taxa aferentă, care se va evidenţia in decontul prevăzut la art. 323, atat ca taxă colectată, cat şi ca taxă deductibilă. Beneficiarii au drept de deducere a taxei in limitele şi in condiţiile stabilite la art. 297 - 301.
Prin OUG 50/2015 s-a introdus: La articolul 331, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:(7) Pentru livrarea bunurilor prevăzute la alin. (2) lit. i) - k) se aplică taxarea inversă numai dacă valoarea bunurilor livrate, exclusiv TVA, înscrise într-o factură, este mai mare sau egală cu 22.500 lei.

In normele de aplicare a Codului fiscal exista mentionat: (15) In categoria dispozitivelor cu circuite integrate prevazute la art. 331 alin. (2) lit. j) din Codul fiscal nu se includ bunurile in care sunt incorporate sau instalate circuite integrate, precum servere pentru computer, unitati pentru desktop, tablete, carduri de memorie cu circuite integrate si altele asemenea, neavand relevanta daca livrarea bunurilor respective are loc inainte de integrarea lor in produse destinate utilizatorului final, precum și dispozitive precum antene, filtre electronice, inductanțe, respectiv componente electrice cu valoare de inductanta fixa sau reglabila, condensatori, senzori.

ury.ro . va emite catre beneficiari facturi fara inscrierea taxei colectate daca se indeplinesc simultan urmatoarele conditii:

1. Beneficiarul este înregistrat în scopuri de TVA conform art. 316 .
2. Bunurile aflate pe o singura factura se incadreaza la punctele i), j) si k) si valoarea lor, exclusiv TVA este mai mare sau egala cu 22.500 lei.
In plus, ury.ro va solicita anterior emiterii facturii:

a. Declaratie pe proprie raspundere a administratorului beneficiarului privind incadrarea in conditiile legale privind taxarea inversa.
b. Dovada platii prin transfer bancar a contravalorii facturii.